Smart Fertilization Day

Voorlopig programma dag van de precisiebemesting 29 november 2019

Het voorlopig programma voor de dag van de precisiebemesting op 29 november 2019 is hieronder te downloaden. Aanmelden voor deze dag is mogelijk op deze pagina onder de knop 'aanmelden'. Naast het programma is er ook een persbericht online wat ook hieronder te downloaden is.

voorlopig programma dag van de precisiebemesting 2019 Persbericht Techniek meststoffen vorige eeuw

Presentaties RMV Hardenberg

De presentaties van RMV Hardenber staan onder Downloads 2019

Conclusies dag van de precisiebemesting 2018 & AGENDA 2019

De conclusies van de dag van de precisiebemesting zijn te vinden onder de knop 'conclusies 2018'. Conclusies 2018

AGENDA 2019:
-Begin november Landbouwbeurs Hardenberg: Beste landbouwkundige praktijken voor Kringlooplandbouw.
-Eind november RVM beurs Gorinchem: Beste landbouwkundige praktijken voor Kringlooplandbouw.
-29 november Wageningen Dag van de precisiebemesting 2019: Beste landbouwkundige praktijken voor een INNOVATIEF mestbeleid.

Het voorlopige programma is de vinden onder de knop 'voorlopig programma 2019'. voorlopig programma 2019

Doelstelling

Profijt van Precisie in de Plantenvoeding

Precisiebemesting is emissiearm plaatsen van organische en anorganische plantenvoeding in de wortelzone, met grote nauwkeurigheid qua hoeveelheid, vorm en tijdstip.
Dit levert winst op voor het milieu en de agrarische ondernemers, zoals beproefd en bewezen in het Programma Precisielandbouw (2010-2015). De agrarische sector en de overheid hebben zich verplicht in het Sectorconvenant Schoon en Zuinig de precisiebemesting te bevorderen.

De jaarlijkse Dag van de Precisiebemesting draagt daar structureel aan bij. Alle betrokkenen efficiënt en volledig geïnformeerd, van agrarische ondernemers tot beleidsmedewerkers, dat is het doel.
In de eerste plaats biedt de bijeenkomst een overzicht van het snelgroeiende aanbod sinds 2010 aan machines, meststoffen en adviezen voor precisiebemesting. Zo komen de investeringen – low en high tech- op gang en kan de adoptie zich versneld voltrekken conform genoemd convenant, inmiddels schat men de adoptiegraad op 20 %.

In de tweede plaats komen de ontwikkelingen in techniek en wetenschap omtrent precisiebemesting aan de orde. Deze vormen de basis voor innovaties in machines, meststoffen en advisering.
In de derde plaats worden de bezoekers geïnformeerd over nieuwe subsidieregelingen (bv POP3 ) en wet- en regelgeving aangaande precisiebemesting.

Tenslotte, de organisatoren beogen ook een gelegenheid te bieden voor inspirerende ontmoetingen tussen alle betrokkenen bij de ontwikkeling van de precisiebemesting.
Het Netwerk Smart Fertilization - zie www.smartfertilization.org – organiseert deze dag in nauwe samenwerking met de Studievereniging Heeren XVII- zie www.heeren17.nl en Wageningen Universiteit en Research.

Van harte welkom! Gebruik de groene balk hierboven voor opgave en nadere informatie.

Locatie

Wageningen Campus, Orion Building

Adres: Building 103, Bronland 1, 6708 WH Wageningen

Volg ons op Facebook


Heb je jezelf nog niet aangemeld? Maar wil je toch op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen omtrent precisiebemesting? Meld je dan snel aan!