Link naar website Smart Grass Production

Voor meer informatie over Smart Grass production zie de website: smartgrassproduction.nl

Innovatieproject Smart Grass Production 2017-2018 POP3 Gelderland

Op 18 december 2016 is onderstaand projekt goedgekeurd door de provincie Gelderland. Het Netwerk Smart Fertilization ziet het als haar taak POP3 projecten te entameren en te faciliteren. Op de DvdP 2017 zal uitgebried over de in gang zijnde projecten worden gerapporteerd

De participatie in onderstaand project is een van de activiteiten die het Netwerk Smart Fertilization uitvoert in het kader van de op 24 november 2016 gestarte voorlichtingscampagne MEER RUWVOER IN DE KOE , MINDER FOSFAAT IN DE MEST , bedoeld om de benutting van het RUWVOERSPOOR versneld op gang te brengen.

Smart Grass Production

In het Gelders Rivierengebied

Jonge boeren in Rivierengebied ontwikkelen samen de veehouderij van de toekomst een innovatief project van het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt

Meer informatie verschijnt op de binnenkort te lanceren website: www.smartgrassproduction.nl.

Download Projectplan